Olympik-Žižkov 15112009

/album/olympik-zizkov-15112009/bolest-v-obliceji-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/cerny-pri-zakoncovani-akce-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/dekovacka1-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/formanek-s-kindlem-atakuji-branku-soupere-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/formankova-strela-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/kaspar-ml-s-rormankem-zakladaji-utok-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/kindl-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/lukas-stary-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/obrance-fojt-jpg/
/album/olympik-zizkov-15112009/odblokovani-soupere-jpg/

—————