Žižkov-Olympik 10012010

/album/zizkov-olympik-10012010/pokus-zahalky-29-o-korigovani-vysledku-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/raiman-9-s-hervertem-72-pomahaji-krasnemu-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/rosenberg-17-prihlizi-cerny-23-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/rosenberg-zakoncuje-jednu-z-mnoha-akci-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/rozhodci-signalizuje-nedovoleny-zakrok-soupere-u-puku-rosenberg-cerny-23-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/rozhodci-sleduje-souboj-cerneho-se-souperem-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/standa-stary-pri-strelbe-jpg/
/album/zizkov-olympik-10012010/stary-l-v-souboji-o-puk-jpg/

—————