Zasedání DK KPPM 2014

 

Výpis z Rozpisu mistrovských soutěží2014/2015:

Článek 19 - Termíny zasedání disciplinární komise :

1. DATUM: DK KSLH Praha zasedá v soutěžním období, od 1. září do 31. března, každou středu.

2. ČAS: 14,00 hod. se hráč, ev. provinivší se činovník a zástupce HOK. Při řešení přestupků hráčů nebo činovníků KPPM bude přítomen i HR utkání. HOK dodá stanovisko oddílu a návrh trestu, jinak nebude případ projednáván. Případ nebude projednáván, pokud HOK neobnoví vklad na částku stanovenou na přihlášce pro danou soutěž. Pokud bude vklad vyčerpán bezprostředně před jednáním DK, je povinností zástupce HOK předložit předsedovi DK útržek složenky, dokladující obnovení vkladu.